Disposem en les nostres instal·lacions de magatzems degudament condicionats amb contenidors individuals de fusta. Dins d'ells, podem guardar els seus mobles en un lloc sec i protegits de pols.
És important mencionar que prèviament al dipòsit dels mobles en el guardamobles, haurem de firmar tant el dipositari com l'empresa el contracte de guardamobles, que estipula els drets de les dues parts.

Després d'omplir els contenidors de guardamobles, es tanquen hermèticament en presència del client.

Ninguna altre mà tocarà aquest contenidor fins a que el client ho demani de nou. Quan això passa, el procés es repeteix de nou en sentit invers: es procedeix a l'obertura del contenidor en presència del client.

D'aquesta forma garantim una mínima manipulació dels seus mobles, amb la seguretat de la seva bona conservació.

En total disposem de més de 2.500 m3 destinats per a guardamobles en els nostres magatzems.
Les instal·lacions destinades a guardamobles estan vigilades les 24 hores del dia per personal de vigilància.