Per a Mudanzas Ibiza el nostre equip humà és el més important.
És per això que els nostres mètodes d'aprenentatge i perfeccionament continuats, asseguren una bona qualitat.
Realitzem cursos regularment dins de les nostres instal·lacions per a millorar la professionalitat del nostre personal, i així oferir un bon servei.
Endemés del nostre equip humà, també disposem de vehicles de totes les capacitats, des de els 10 m3 fins els 100 m3, dotats dels mitjans necessaris per fer més còmode i segur el treball, tal com rampes elevadores, màquines muntamobles, etc.
A més quan arribem a la seva llar, la cura dels seus mobles és la nostra més gran preocupació. Tots els mobles es tapen i protegeixen acuradament, i posteriorment es porten al nostre camió.

De la mateixa forma, al arribar a la seva nova llar, els mobles son col·locats en el lloc que vostè ens indiqui amb la màxima cura per part dels nostres operaris.

Es per tot l'esposat que quan vostè i la seva família es posen en mans de Mudanzas Ibiza, estan contractant seguretat i professionalitat. Es a dir, un servei totalment programat i controlat durant el qual mai es sentiran desassistits.
Anar adalt